เผยเคล็ดลับประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น

Teen Success

หลายคนทราบดีว่าในช่วงวัยรุ่น คือ วัยที่มีพลังงานมากที่สุด มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเป็นวัยที่จะเกิดการลองผิดลองถูกมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งหากรู้จักใช้ปัจจัยเหล่านี้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ได้อย่างไม่ยากลำบากจนเกินไป แต่เคล็ดลับอะไรล่ะ ที่จะช่วยให้เราสามารถประสบความเร็จได้ตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น วันนี้เราจึงขอนำเคล็ดลับเหล่านั้นมาเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

ค้นหาตัวเองให้เจอ

ถือเป็นลำดับแรกและมีความสำคัญมาก ๆ เพราะคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ล้วนค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ในวัยเด็ก รู้ว่าตัวเองชอบอะไร รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร และมีความมุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางที่ตัวเองชอบและตัดสินใจเลือกไว้ แต่สำหรับใครที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ นอกจากจะต้องสังเกตความชอบและความถนัดของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้ว การออกไปหาประสบการณ์ใหม่ และทดลองทำในสิ่งใหม่ ๆ ก็อาจช่วยให้ค้นหาตัวเองเจอได้เช่นเดียวกัน

มีความมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเอง

การมีความมุ่งมั่น อาจมีเส้นกั้นบาง ๆ ระหว่างสิ่งที่เรียกว่า “ความดื้อ” คาบเกี่ยวกันอยู่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เรามุ่งมั่น หรือว่าเรากำลังดื้อ ความแตกต่างก็คือ การวางแผนที่ดี นั่นเอง การดื้อที่จะทำนั้น มีพื้นฐานมาจากอารมณ์ล้วน ๆ แต่ความมุ่งมั่นจะแตกต่างออกไป ความมุ่งมั่นมักจะเต็มไปด้วยการวางแผน ในช่วงวัยรุ่น หากใครก็ตาม คิดพยายามที่จะวางแผนเพื่อจะสามารถเดินในเส้นทางของตัวเองได้อย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน และมีการลงมือทำตามแผนอย่างจริงจัง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอยู่เสมอ และไม่หลงไปกับสิ่งอื่นที่อยู่นอกเส้นทาง คน ๆ นั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นได้มากทีเดียว

ความสำเร็จในช่วงวัยรุ่น

ฝึกคิดถึงผลที่จะตามมา ก่อนจะลงมือทำเสมอ

ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงผลที่จะตามมาในทางบวกเท่านั้น แต่หมายถึงผลที่จะตามมาในทางลบด้วยเช่นกัน การจะตัดสินใจลงมือทำ พูด หรือโพสต์อะไรลงไปสักอย่าง เราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนเสมอ เพราะหากตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายมากมายเกิดกว่าจะคาดเดา ดังนั้นจึงควรฝึกคิดก่อนทำ ฝึกคิดก่อนพูด นอกจากจะช่วยให้ตนเองและคนรอบข้างไม่ต้องเดือดร้อนกับการกระทำดังกล่าวแล้ว ยังจะช่วยให้เราไม่ต้องพลาดไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถกลับมาสู่เส้นทางเดิมที่เราตั้งใจไว้ได้อีก หรือจะพูดง่าย ๆ ก็ได้ว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่วางแผนเอาไว้ จะไม่สูญเปล่า หากเราคิดก่อนทำ และคิดก่อนพูดอยู่เสมอนั่นเอง

การจะประสบความสำเร็จในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั้นไม่ง่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจและวางแผนมาดีมากพอ ความสำเร็จก็เหมือนจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถไขว่คว้าความสำเร็จนั้นมาอยู่ในมือของเราได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง