นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร

นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร

1.ต้องการความเป็นอิสระ

วัยรุ่นส่วนมากมักต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแยกตัว เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ต้องการความเป็นส่วนตัว อยากทำอะไรที่เป็นอิสระ ไม่ชอบการจับผิด หรือการซักถามต่าง ๆ ผู้ปกครองควรจะให้ความเป็นส่วนตัวแก่วัยรุ่นตามสมควร

2.ค่อนข้างต่อต้านผู้ใหญ่

เมื่ออยากเป็นอิสระ ก็จะเริ่มต่อต้านการถูกควบคุมจากผู้ใหญ่ วัยรุ่นไม่ชอบฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ต้องการแค่จะแนะนำเขาในสิ่งที่ดี แต่วัยรุ่นมักชอบมองเป็นการสั่งสอน อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้

3.ไวต่อความรู้สึกอ่อนไหวกับคำตำหนิเล็ก ๆ เรื่องไหนที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ก็มักจะตำหนิวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นคิดมาก ยิ่งเจอบทลงโทษที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวาจา หรืออารมณ์ ถ้าวัยรุ่นทนไม่ได้กับพฤกรรมเหล่านี้อาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดก็ได้

4.ธรรมชาติของความรู้สึกที่อ่อนไหว

ความรู้สึกที่สองจิตสองใจ ไม่ค่อยตัดสินอะไรไม่ค่อยแน่วแน่ เปลี่ยนใจเปลี่ยนมา ลักษระแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องให้ความเข้าใจในตัวของวัยรุ่น เมื่อเขาโตขึ้นความรู้สึกนี้จะค่อย ๆ หายไปเอง

5.รู้สึกว่าเพื่อนสำคัญมาก

ความรู้สึกว่าเพื่อนสำคัญมาก อาจจะดูเหมือนสำคัญกว่าพ่อแม่เสียอีก จะพูดถึงเพื่อนมากกว่าพิเศษ พ่อแม่ก็ไม่ควรกีดกันการร่วมกลุ่มกันของวัยรุ่น พ่อแม่ควรให้ความสนิท เพื่อที่จะได้รู้ว่าในกลุ่มเพื่อน ๆ ของลูกคัวเองเป็นอย่างไร

นิสัยของวัยรุ่น