วัยรุ่นยุค 2020 มีปัญหาที่ต้องใส่ใจด้านไหนบ้าง

วัยรุ่นยุค 2020 มีปัญหาที่ต้องใส่ใจด้านไหนบ้าง
Parents comforting daughter

สิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญกับบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีอยู่หลายด้าน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมข้อมูลปัญหาสำคัญที่มักพบในกลุ่มวัยรุ่น อันกระทบต่อสุขภาพกายและใจ โดยต้องได้รับการเอาใจใส่จากคนรอบข้างและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1.ด้านการใช้สื่อโซเชียล
สื่อโซเชียลเปรียบเหมือนดาบสองคม คือ เป็นแหล่งวิชาความรู้ให้วัยรุ่นที่ต้องการเพิ่มพูนสาระนอกตำราเรียนได้ ทั้งยังเป็นช่องทางแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ อันช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเองและโอกาสในการทำอาชีพได้หลากหลายขึ้น

แต่ทางด้านลบก็มีเช่นกัน เมื่อถูกบูลลี่หรือดูหมิ่นตำหนิด่าทอจากผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ก็จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง หากเก็บมาคิดมากจะกลายเป็นโรคเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และเกิดการเก็บตัวกลายเป็นบุคคลที่แปลกแยกออกจากสังคมได้ ผู้ปกครองจึงต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของลูกหลาน หากมีความผิดปกติในทางลบต้องรีบพูดคุยให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุด

2.ด้านเพศสัมพันธ์
ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์มากมายที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้วัยรุ่นได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ ๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หากขาดความระมัดระวังในการเลือกคบคน ก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย ที่สำคัญคือมีจำนวนการแอบนัดพบจากสื่อโซเชียล นำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในช่วงวัยเรียน

จากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กในวัยมัธยมตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสูงมากขึ้น ทำให้ต้องพักการเรียนหรือหยุดเรียน ทั้งต้องปรับตัวกับสถานภาพใหม่คือ การเป็นแม่วัยใสคู่กับการหารายได้เลี้ยงดูตนเองและบุตร ขณะเดียวกันก็มีจำนวนไม่น้อยที่หาทางออกด้วยการทำแท้งตามคลินิกเถื่อน ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวด้วย

3.ปัญหาความรุนแรง
ความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบทางสังคม เช่น เกมออนไลน์ ละครโทรทัศน์ หรือการเลียนแบบกลุ่มเพื่อน เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ขณะเดียวกันก็มาจากการเห็นพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวที่กระทำจนเคยชิน เช่น การเมาสุราแล้วตบตีคนในบ้าน การใช้กำลังบังคับข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอกว่า เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องเป็นแบบอย่างทีดีและปลูกฝังให้วัยรุ่นใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ คอยชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสม สังเกตการคบเพื่อนของบุตรหลาน เพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรง ที่อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ยาเสพติดด้วย

จะเห็นได้ว่า ปัญหาวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลายด้าน ซึ่งผู้ปกครองต้องใส่ใจดูแลบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการมีมาตรการของภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เหมาะสมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะช่วยควบคุมปัญหาสังคมที่เกิดในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมาก