ปัญหาที่พบบ่อยของวัยรุ่นที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ

ปัญหาที่พบบ่อยของวัยรุ่นที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ

วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ หลายคนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น การย้ายโรงเรียน การเปลี่ยนกลุ่มเพื่อน การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ฯลฯ จึงมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ เรามาดูกันว่าปัญหาที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจกับบุตรหลานที่เป็นวัยรุ่นมีอะไรบ้าง

1.อารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย
อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเกิดกับวัยรุ่นส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนในร่างกายที่หลั่งมากขึ้น และเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้สังคมใหม่ ๆ และอยากแสดงการเป็นตัวของตัวเอง วัยรุ่นหลายคนจึงมีการตัดสินใจที่โลเลไม่แน่นอน เปลี่ยนใจง่ายหรือฉุนเฉียวบ่อย ๆ ผู้ปกครองควรใจเย็นในการพูดคุย และไม่ควรให้ลูกหลานอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงจากภาวะอารมณ์ฉุนเฉียว เช่น การอนุญาตให้นำรถออกไปขับคนเดียว เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากภาวะอารมณ์และความไม่ถนัดในการขับขี่ยวดยาน

2.โรคเครียดและซึมเศร้าจากสื่อโซเชียล
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบุตรหลานวัยรุ่นมักจะใช้สื่อโซเชียลตลอดเวลา หลายครั้งก็เกิดปัญหาเช่น โรคซึมเศร้าหรือเครียดสะสมจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การถูกบูลลี่หรือถูกเหยียดเพศ สีผิว หรือฐานะการเงิน ฯลฯ ทำให้รู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย การใช้ยาเสพติด ใช้อาวุธปืน มีด ทำร้ายตัวเองหรือคนใกล้ตัวได้ ผู้ปกครองจึงควรดูแลให้คำแนะนำในการใช้สื่อโซเชียลและการควบคุมระยะเวลาในการอ่านข้อมูลข่าวสารออนไลน์ให้เหมาะสม

3.การมีเพศสัมพันธ์และมีบุตรโดยไม่พร้อม
ในช่วงอายุ 15-20 ปี เป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นสนใจเรื่องความรักและการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้บุตรหลาน คือ การสร้างทัศนคติทางความรักที่ถูกต้องและสอนวิธีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไม่ให้เกิดปัญหาการมีบุตรในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย การทำงานและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย

4.ติดยาเสพติด
วัยรุ่นชอบทดลองและติดเพื่อน จึงมีโอกาสลองใช้ยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาเสพติดในรูปแบบอื่น ๆ มีการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่ที่ติดยาขั้นรุนแรงจำนวนไม่น้อย เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรกจากการทดลองกับเพื่อนในช่วงวัยรุ่น หากไม่ต้องการให้บุตรหลานเสี่ยงต่อปัญหานี้ ก็ต้องดูแลเรื่องการคบหาเพื่อนในวัยเรียน และคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

ปัญหาของวัยรุ่นมีหลายด้านที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ ทางที่จะป้องกันได้ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ให้ความรักและความอบอุ่นต่อกันให้มาก ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และชี้นำให้เห็นถึงอนาคตที่ดี เพื่อให้บุตรหลานเลือกเดินบนเส้นทางที่เหมาะสมตลอดไป