ปัญหาวัยรุ่นไทยที่ห้ามเพิกเฉย ปี 2019

ปัญหาวัยรุ่นไทยที่ห้ามเพิกเฉย ปี 2019

ช่วงชีวิตวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางอารมณ์และสังคมสูง เป็นจังหวะชีวิตที่ต้องการทั้งคนที่เข้าใจและทดลองหาความเป็นตัวของตัวเอง จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ จนอาจกลายเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู และทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว จะมีอะไรบ้างมาดูกัน

การมีความเห็นที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่

การมีความเห็นที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่

หลายท่านอาจไม่ทันสังเกตเห็นว่าบุตรหลานวัยรุ่นมีอาการเงียบขรึม หรือเก็บตัวมาก เนื่องจากคิดว่าเด็กมีปัญหากับเพื่อน หรือจดจ่อกับการเรียน ทั้งที่จริงแล้วเด็กวัยนี้อยากแสดงความคิดและกระทำในสิ่งที่อาจไม่ดี ไม่เหมาะสมในความรู้สึกของผู้ปกครอง

ดังนั้น หากผู้ปกครองได้สั่งห้ามปรามโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่ทำให้วัยรุ่นยอมรับได้ เช่น ห้ามไปนอนค้างบ้านเพื่อน ห้ามกลับบ้านดึก ห้ามมีแฟน ฯลฯ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่สร้างความบาดหมาง หรือความรู้สึกเก็บกดในใจของวัยรุ่นได้ง่าย ทำให้หลายคนหนีออกจากบ้านและอาจจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการของธุรกิจค้ามนุษย์ในที่สุด

การขาดสมาธิในการเรียน สนใจโซเชียลมากเกินไป

การที่เด็กวัยรุ่นเติบโตมากับยุค 4G ทำให้มีชีวิตที่เทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงการเรียนรู้ที่ ต้องใช้สมาธิและความจดจำสูง เด็กส่วนใหญ่ที่ขาดการชี้นำหรือการใส่ใจที่ถูกที่ควร มักเพลิดเพลินกับการใช้มือถือเกือบตลอดเวลา สนใจการยอมรับจากคนในโลกเสมือนหรือสังคม social มากกว่าการทำหน้าที่วัยเรียนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวัง

หากผู้ปกครองไม่สามารถทำความเข้าใจและหาทางคุยกับลูกอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้เด็กวัยรุ่นเสียการเรียน ไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในคณะที่ตรงกับความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง ทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีและเป็นภาระต่อสังคมในอนาคตด้วย

ความรักในวัยรุ่น

ในปัจจุบันมีสื่อทั้งฟรีทีวีและสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นได้เรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และความรักที่หลากหลายกว่ารุ่นของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ที่มีบุตรหลานในวัยนี้ควรให้คำแนะนำที่ดีแก่พวกเขาในการแสดงออกซึ่งความรัก และกำชับให้รับผิดชอบต่ออนาคตและหน้าที่หลัก คือการเรียนและการทำกิจกรรมที่สมควรตามวัย

ในด้านของการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ปกครองควรจับเข่าคุยกับลูกวัยรุ่นว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ควรทำ การพกถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ อันได้แก่ โรคเอดส์ โรคหนองใน ฯลฯ และต้องชี้ให้เด็กเห็นว่า หากเกิดความผิดพลาดเป็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะมีผลแง่ร้ายอย่างไรบ้าง

ความรักในวัยรุ่น

การใส่ใจปัญหาของวัยรุ่น โดยเฉพาะบุตรหลานที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านในแต่ละครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยลดความรุนแรงในความขัดแย้ง ยกระดับบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้าน และยุติปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเป็นปัญหาสังคมที่บานปลาย