รู้ไว้เตือนใจ 5 ปัญหายอดฮิตในวัยรุ่นที่ควรรู้ไว้เพื่อหาวิธีการรับมือ

รู้ไว้เตือนใจ 5 ปัญหายอดฮิตในวัยรุ่นที่ควรรู้ไว้เพื่อหาวิธีการรับมือ

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีทั้งความอยากรู้อยากเห็น ต้องการทดลองสัมผัส และต้องการเผชิญ พบเห็นและตัดสินใจด้วยตัวเอง ซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีและก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพวกเขาได้ วัยรุ่นจึงควรได้รับการชี้แนะแนวทางไปในสิ่งที่ถูกที่ควร วันนี้เราได้รวบรวมปัญหายอดฮิตของชาววัยรุ่นมาไว้ให้ผู้ใหญ่ได้ศึกษากัน เพื่อจะได้หาแนวทางในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น เข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น และให้คำแนะนำที่ดีกับเขาได้

ปัญหาอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการศึกษาค้นพบว่าเด็กวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16 – 19 ปี มีอัตราในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ต้องการประชันกันด้านความเร็ว ความคึกคะนองในการขับรถยนต์ เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ควรได้รับการชี้แนะถึงผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากความต้องการหรือพฤติกรรมเหล่านั้น

ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดยเฉพาะคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง หรือเด็กที่มีความมั่นใจเกินเหตุแต่พอพบกับความล้มเหลวก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้ไร้ทางออก ควบคุมความคิดและความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย นับเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิธีที่เราจะช่วยวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้คือการรับฟังและทำความเข้าใจกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นนั้น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ปัญหาการข่มเหงรังแก หรือที่เรียกว่า Bullying ซึ่งกลุ่มของวัยรุ่นเป็นวัยที่มักจะถูกรังแกด้วยคำพูดว่าร้าย การถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกคุกคามบนโลกออนไลน์จากกลุ่มของเด็กในวัยเดียวกันหรือจากในสถานศึกษา ปัญหาที่ตามมาคือส่งผลกระทบทางด้านจิตใจจนอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ก็กลายเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้า ทางแก้ไขคือผู้ใหญ่ต้องรู้จักสังเกตและชวนคุยเพื่อให้รู้ถึงต้นตอของปัญหา และทำให้เด็กไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แม้ว่าปัจจุบันสังคมให้การยอมรับเรื่องนี้มากขึ้น อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองและมีความต้องการสูง ดังนั้นเมื่อห้ามไม่ได้ก็ควรชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างเช่นการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ หรือชี้แนะให้เห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเฉลิมฉลองในหมู่วัยรุ่นเป็นเรื่องของสังคมในวัยเดียวกันที่ห้ามไปก็เปล่าประโยชน์ ทางแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้คือการสอนให้พวกเขารู้จักของเขตหรือลิมิตของตัวเองให้สังสรรค์ได้แต่พอดี โดยที่การเรียนไม่เสียหรือไม่ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใคร

ผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นนั้น มีพละกำลังทั้งทางกายและสติปัญญา ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็เคยมีช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นมาก่อน ที่สำคัญคือยุคสมัยของใครก็ของคนนั้น เราไม่สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติเหมือนเราได้ ทางออกเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือ การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน