ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม สร้างประชากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

วัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตที่เหลือของคนส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี หากผ่านช่วงวัยรุ่นไปได้ด้วยดี ก็มีโอกาสสูงที่จะพบกับความสุขของชีวิตได้ง่ายในช่วงเวลาที่เหลือ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะความเป็นจริงไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่วันนี้เราจะขอนำเสนอในแง่มุมของความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่มาให้ดูกัน

ปัญหาของเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี คือการท้องในวัยเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท้องแบบไม่พร้อม ทำให้ไม่สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และเนื่องจากบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องพึ่งพาผู้ปกครองในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งถ้าครอบครัวไหนมีความใส่ใจ ไม่ทิ้งให้เป็นปัญหาของเด็กแต่ฝ่ายเดียวก็ถือว่าเป็นความโชคดี เพราะถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่สนใจ ก็อาจเกิดผลเสียอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น การทำแท้ง หรือ ฆ่าตัวตาย หรือ เลี้ยงดูเด็กทารกที่เกิดมาอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น

สาเหตุของปัญหาการท้อง ก่อนวัยอันควร

สาเหตุของปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยเรียนนี้ มีอยู่หลากหลายแต่ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือความอยากรู้อยากลองของเด็กในวัยนี้ ซึ่งการป้องกันที่ดีควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยผู้ปกครองหรือคนที่บ้านต้องทำตัวให้เข้าถึงได้ง่าย ให้ความอบอุ่นที่เด็กวัยรุ่นจะรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือในการพึ่งพา เพื่อให้เด็กกล้าที่จะปรึกษาเมื่อมีเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนที่โรงเรียนการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น ควรให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจถึงผลที่จะตามมาด้วยว่าหากเราเกิดท้องในวัยเรียนจะส่งผลอย่างไรตามมาบ้าง เพราะหากไม่พูดให้เห็นภาพของผลที่จะตามมา เด็กวัยนี้อาจจะยังเห็นภาพได้ไม่ชัดพอ

ส่วนแนวทางการจัดการกับเด็กวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม ทางผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จะให้เด็กออกจากการเรียนหรือย้ายไปโรงเรียนอื่น ซึ่งขัดกับกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ว่า ถ้ามีนักเรียนตั้งครรภ์ระหว่างเรียนต้องได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและห้ามบังคับออกจากโรงเรียน แต่ความเป็นจริงกลับสวนทางกัน ซึ่งการที่เด็กได้รับสิทธิให้ศึกษาต่อ ก็จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมไม่รู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยว และมีกำลังใจที่จะเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปด้วย

ปัญหาการท้องไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จาก 5.34 % ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 3.5% ในปีพ.ศ. 2561 แต่ก็ควรกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและความอบอุ่นในทุกครอบครัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและลดอัตราการเกิดปัญหาอื่น ๆ ในสังคมด้วย

ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม สร้างประชากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ