เรื่องการเงินน่ารู้สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่

เรื่องการเงินน่ารู้สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่

เรื่องการเงินเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคน การบริหารจัดการเงิน การออม การลงทุน ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แนวโน้มทางเศรษฐกิจก็มีการผันผวน วัยรุ่นยุคใหม่อย่างเราก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการด้านเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ดีเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ด้านการเงินน่ารู้สำหรับทุก ๆ คนมาฝากกัน ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้และทักษะจัดการเงินส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น

  • เกร็ดความรู้แรกของการเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงินก็คือ การทำบัญชีและแบ่งสัดส่วนรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีรายได้ต่าง ๆ เข้ามาให้นำมาจัดแจง แบ่งสัดส่วนตามค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เมื่อตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกไปแล้ว ให้แบ่งสัดส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งการออมเงิน การลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางด้านการเงิน ถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ตามข้างต้นแล้วก็จะเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้มากขึ้นด้วย
  • ลำดับถัดมาคือการมีวินัยการออมเงินซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก หลาย ๆ คนมีความตั้งใจในการที่จะออมเงินแต่ทำไม่สำเร็จสักที นั่นก็เพราะว่าขาดเป้าหมายของการออมเงินที่มีความชัดเจน การที่เราไม่มีเป้าหมายก็ทำให้ขาดแรงบันดาลใจในการออมเงิน ไม่ทราบว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร และใช้เงินที่มีอยู่โดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน เห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อ ๆ ไปจนเงินออมร่อยหรอ แต่ถ้าหากมีเป้าหมายในการออมก็จะมีการฉุกคิดถึงเป้าหมายสำคัญ ก็จะไม่นำเงินออมออกมาใช้ วิธีนี้ก็จะทำให้เงินออมมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  • ต่อมาก็คือการจัดการเงินกับการลงทุน อย่างที่เราทราบกันดีว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง แต่จะทำอย่างไรให้ความเสี่ยงนั้นลดลง การลงทุนแบบมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม
  • ในการออมเงินและลงทุนนั้น เราสามารถเก็บสะสมเงินในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสลาก การซื้อทอง การซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นการลงทุนและเก็งกำไรในระยะยาว ในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้ตามความถนัด ความชอบ และแนวโน้มของเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ

จากข้อมูลข้างต้นนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิธีการออมเงิน ลงทุน และใช้เงิน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่วัยรุ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีเงินออมที่มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ