8 ข้อการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุน

เศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมอบไว้ให้ทุกคนได้นำไปพิสูจน์กับชีวิตประจำวันในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งเช่นเดียวกับเรื่องการเงินการลงทุนที่ต้องมีสติในการประเมินตัวเอง ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในการลงทุน ดังที่เราได้รวบรวม 8 ข้อ เพื่อการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุน ดังนี้

8 ข้อการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุน

1. ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ด้วยการทำแบบทดสอบความเสี่ยงของสถาบันทางการเงินก่อนการลงทุน

2. การลงทุนในหุ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ต้องศึกษาข้อมูลทั้งเชิงกว้าง เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ รวมถึงประวัติทางการเงินของบริษัทในตลาดหุ้นก่อนการลงทุนเสมอ

3. ไม่ลงทุนเกินตัว เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักให้มาก ใช้เงินลงทุนในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมกับเงินรายได้และต้องเผื่อเหลือจากรายจ่ายและค่าใช้จ่ายสำรองยามฉุกเฉินด้วย

4. อย่าเพิ่งคาดหวังกำไรระยะสั้นก้อนโต หากยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอในตลาดหลักทรัพย์ เพราะอาจกลายเป็นเม่าบินเข้ากองไฟได้ตลอดเวลา

5. การลงทุนกับหุ้นหรือกองทุนควรไตร่ตรองเกลี่ยสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ซื้อหุ้นในหลายประเภทอุตสาหกรรมที่มีการขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจต่างกันเพื่อถัวเฉลี่ยความเสี่ยง ไม่ควรทุ่มกับหุ้นเพียง 1-2 ตัวอย่างที่เรียกว่า หมดหน้าตัก เพราะหากกระดานพลิกหรือเกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจก็อาจจะถึงขั้นสูญเงินทั้งหมดและอาจติดลบอย่างหนักได้

6. เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การห้ามลงทุนหรือห้ามเสี่ยง แต่ต้องมีสติในการลงทุนกับสิ่งที่มีความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดเบื้องต้นคือการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการลงทุนก่อน

7. การลงทุนควรเป็นเงินเย็นของตัวเอง ไม่ใช่มาจากการกู้หรือหยิบยืมคนอื่น ซึ่งแม้จะมีโอกาสสูงเพียงใดที่จะได้กำไรสูง แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้สำหรับโอกาสพลาด ที่จะทำให้เสียเครดิตและทำให้เป็นหนี้เพิ่ม ทั้งจากการต้องคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ล่าช้ากว่ากำหนดหากการลงทุนผิดพลาดจากแผน

8. การลงทุนต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าหุ้นตัวใดให้ผลตอบแทนระยะสั้นหรือยาว เป็นการลงทุนเพื่อเอาส่วนต่างกำไรชั่วข้ามคืนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการลงทุนในระดับพื้นฐานของอุตสาหกรรม ประหนึ่งเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อที่ว่าเมื่อมีการผันผวนของเศรษฐกิจไทยตามภาวะการณ์สังคมการเมืองของโลกจะได้รับมืออย่างเหมาะสม

เศรษฐกิจพอเพียง

เชื่อมั่นว่าการหมั่นสำรวจตัวเองเป็นประจำทั้งก่อนและหลังการลงทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงต่อการลงทุนทางการเงิน และที่สำคัญคือลดปัญหาทางอารมณ์หรือสุขภาพจิตที่จะตามมาจากการวิตกกังวลในสภาวะตลาดหุ้นหรือการลงทุนต่าง ๆ ที่มากเกินไป