โรคติดเกมส์ในวัยรุ่น

โรคติดเกมส์ในวัยรุ่น

ปัจจุบันการเล่นเกมส์เป็นกิจกรรมที่นิยมมากขึ้นและมีการยกระดับให้เป็นกีฬาอีสปอร์ต ทำให้ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานใช้เวลาว่างจากการเรียนและการทำงานเล่นเกมส์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการวิจัยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นจะเป็นโรคติดเกมส์ได้ง่าย หากขาดการดูแลจากคนรอบข้าง

ในวันนี้ เราจึงได้รวบรวมสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคติดเกมส์มาฝากกัน ดังนี้

โรคติดเกมส์ คืออะไร

องค์การอนามัยโลกกล่าวถึงโรคติดเกมส์ว่า เป็นภาวะที่จิตใจติดเกมส์ โดยควบคุมตัวเองไม่ได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจะมีความคิดแต่เรื่องเกมส์ ไม่สนใจการกิน การอาบน้ำ การเรียน ฯลฯ จึงทำให้เกิดปัญหาต่อผลการเรียนและภาวะสุขภาพของตัวเด็กเอง

โรคติดเกมส์ ถูกจัดให้อยู่ในประเภทอาการคล้ายกับการติดพนันและสารเสพติดด้วย โดยในต่างประเทศนั้น พบว่าผู้ที่ติดเกมส์มักจะเป็นวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่วัยทำงานตอนต้น ส่วนคนไทยจะมีวัยรุ่นติดเกมส์ 15% เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

สาเหตุของการเป็นโรคติดเกมส์

1. ความผิดปกติของการสร้างสารเคมีในสมอง ทำให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อเล่นเกมส์

2. เกิดจากโรคทางจิตเวช กล่าวคือ ผู้ที่มีปัญหาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคสมาธิสั้น จะติดเกมส์มากกว่าคนทั่วไป

3. วัยรุ่นที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่อายุน้อยและไม่มีเวลาให้ จึงทำให้เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นเกมส์

แนวโน้มโรคติดเกมส์ในอนาคต

เมื่อเกมส์รุ่นใหม่ออกแบบให้ความสนุกสนานเพิ่มขึ้น เช่น มีการใช้ AR VR ในการสร้างความสมจริง มีการให้ซื้อ item ยกระดับเลเวล ฯลฯ ทำให้เด็กวัยรุ่นมีความภูมิใจในความสามารถตัวเองในเกมส์ และชดเชยกับความรู้สึกในชีวิตจริง อย่างเช่น ที่คนติดเกมส์หลายคนเข้าสังคมไม่เป็น ขี้อาย แต่เป็นนักเล่นเกมส์ที่เก่ง จึงทำให้คนเหล่านี้ชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับเกมส์มากกว่าคนทั่วไป

ขณะเดียวกัน ก็มีเกมส์ที่ผลิตออกมาเพื่อให้ผู้หญิงเล่นมากขึ้น จึงทำให้ตลาดเกมส์สำหรับวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคตและอาจเกิดปัญหาการติดเกมส์ได้เช่นเดียวกับวัยรุ่นชาย

โรคติดเกมส์ จึงเป็นปัญหาของวัยรุ่นที่ไม่สามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ออกจากการเล่นเกมส์ได้ ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และในการรักษาต้องปรึกษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะมีการประเมินความรุนแรงและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับแต่ละคน

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ครู เพื่อนและผู้ใกล้ชิด ควรต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและใส่ใจผลการเรียนของเด็กวัยรุ่นให้มากขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ตรงสาเหตุโดยรวดเร็วต่อไป

ติดเกมส์ในวัยรุ่น