วัยรุ่นในสมัยใหม่เป็นอย่างไร?

วัยรุ่นสมัยนี้จะเป็นไปตามสื่อในสังคมซะส่วยใหญ่ เช่น Fac… Continue reading วัยรุ่นในสมัยใหม่เป็นอย่างไร?