เคล็ดลับเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นให้เติบโตมีคุณภาพ

วัยรุ่นอายุประมาณ 15 หรือ 16 ปี เป็นช่วงวัยของการเปลี่ย… Continue reading เคล็ดลับเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นให้เติบโตมีคุณภาพ

ผลเสียจากการติดมือถือ วัยรุ่นกับโรคติดมือถือ

ในปัจจุบัน วัยรุ่นแทบทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์มือถืออย่างน้… Continue reading ผลเสียจากการติดมือถือ วัยรุ่นกับโรคติดมือถือ