ผลเสียจากการติดมือถือ วัยรุ่นกับโรคติดมือถือ

ในปัจจุบัน วัยรุ่นแทบทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์มือถืออย่างน้… Continue reading ผลเสียจากการติดมือถือ วัยรุ่นกับโรคติดมือถือ

ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

ช่วงอายุวัยรุ่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่มี… Continue reading ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร

1.ต้องการความเป็นอิสระ วัยรุ่นส่วนมากมักต้องการความเป็น… Continue reading นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร

วัยรุ่นในสมัยใหม่เป็นอย่างไร?

วัยรุ่นสมัยนี้จะเป็นไปตามสื่อในสังคมซะส่วยใหญ่ เช่น Fac… Continue reading วัยรุ่นในสมัยใหม่เป็นอย่างไร?

ปัญหาวัยรุ่นไทยที่ห้ามเพิกเฉย ปี 2019

ช่วงชีวิตวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความเปลี่ยนแ… Continue reading ปัญหาวัยรุ่นไทยที่ห้ามเพิกเฉย ปี 2019