วัยรุ่นยุค 2020 มีปัญหาที่ต้องใส่ใจด้านไหนบ้าง

Parents comforting daughter

สิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญกับบุตรหลานที่อยู่ในช… Continue reading วัยรุ่นยุค 2020 มีปัญหาที่ต้องใส่ใจด้านไหนบ้าง

ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม สร้างประชากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

วัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตที… Continue reading ลดปัญหาการท้องไม่พร้อม สร้างประชากรรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ