เกราะป้องกันปัญหาวัยรุ่น เริ่มต้นจากความอบอุ่นในครอบครัว

ปัจจุบันปัญหาสังคมต่าง ๆ มีให้เห็นอยู่มากมาย หนึ่งในนั้… Continue reading เกราะป้องกันปัญหาวัยรุ่น เริ่มต้นจากความอบอุ่นในครอบครัว

ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

ช่วงอายุวัยรุ่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่มี… Continue reading ปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยที่ทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไข ปี 2019

นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร

1.ต้องการความเป็นอิสระ วัยรุ่นส่วนมากมักต้องการความเป็น… Continue reading นิสัยของวัยรุ่น เป็นอย่างไร