ปัญหาที่พบบ่อยของวัยรุ่นที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ

วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเป็นวัยผู… Continue reading ปัญหาที่พบบ่อยของวัยรุ่นที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น สาเหตุและความเสี่ยง

วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย สภาพจ… Continue reading พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น สาเหตุและความเสี่ยง